Beroepsbevolking in twee decennia ruim 5 jaar ouder

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2012 verder opgelopen tot 41,4 jaar. Werknemers zijn gemiddeld jonger dan zelfstandigen, maar zij vergrijzen sneller. Het openbaar bestuur en de overheidsdiensten zijn de afgelopen twintig jaar het meest vergrijsd.

Werkzame beroepsbevolking alsmaar ouder

Tussen 1990 en 2012 is de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking gestegen van 36,2 naar 41,4 jaar. De vergrijzing is een gevolg van de veroudering van de gehele bevolking, maar vooral ook van de flink toegenomen arbeidsparticipatie van ouderen. Zo werkte in 1990 slechts 35 procent van de 50- tot 65-jarigen. In 2012 was dat 62 procent.

Gemiddelde leeftijd werkzame beroepsbevolking en netto arbeidsparticipatie 50- tot 65-jarigen

Gemiddelde leeftijd werkzame beroepsbevolking en netto arbeidsparticipatie 50- tot 65-jarigen

Werknemers vergrijzen in hoger tempo dan zelfstandigen

De gemiddelde leeftijd van zelfstandigen was de afgelopen twintig jaar telkens hoger dan die van werknemers. Dat komt onder meer doordat zelfstandigen vaker na de AOW-gerechtigde leeftijd blijven doorwerken. In 2012 was een zelfstandige gemiddeld 46,1 jaar oud en een werknemer 40,6 jaar.

Wel loopt de gemiddelde leeftijd van werknemers sneller op dan die van zelfstandigen. Zo waren werknemers in 2012 gemiddeld 5,4 jaar ouder dan werknemers in 1990, terwijl het verschil bij de zelfstandigen 2,6 jaar bedroeg. Werknemers met een vaste baan vergrijsden sneller dan werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Gemiddelde leeftijd werknemers en zelfstandigen in werkzame beroepsbevolking

Gemiddelde leeftijd werknemers en zelfstandigen in werkzame beroepsbevolking

Ambtenarij kampioen vergrijzing

In alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd van de werknemers tussen 1990 en 2011 toegenomen. Bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten is de stijging met 8 jaar verreweg het grootst. Maar ook bij de financiële instellingen, de gezondheids- en welzijnszorg, en de industrie sloeg de vergrijzing met een gemiddelde toename van rond de 6,5 jaar fors toe. In de horeca was de stijging met 2 jaar het kleinst.

Werknemers in het openbaar bestuur en overheidsdiensten zijn met 43,7 jaar het oudst, op de voet gevolgd door werknemers in het onderwijs (43,2 jaar). De horeca kent met 31,1 jaar verreweg de laagste gemiddelde leeftijd.

Gemiddelde leeftijd werknemers in werkzame beroepsbevolking

Gemiddelde leeftijd werknemers in werkzame beroepsbevolking

Koos Arts en Ferdy Otten

Bron: StatLine,