Harde knip

De harde knip houdt in dat studenten pas voor een masteropleiding ingeschreven kunnen worden nadat de bacheloropleiding volledig is afgerond. Zonder bachelordiploma op zak, kan een student dus niet beginnen aan de master. De overheid wil hiermee bereiken dat studenten sneller hun bachelor behalen.

De Wet op Hoger Onderwijs is in 2011 gewijzigd met onder andere de invoering van deze harde knip. Met ingang van het studiejaar 2012/’13 werd de harde knip landelijk doorgevoerd op iedere universiteit. Een aantal universiteiten hanteerde de harde knip al enkele jaren. De effecten hiervan zijn dus waarschijnlijk al zichtbaar in de cijfers. In de oude situatie was er geen noodzaak om de bachelor af te ronden en kon men gelijktijdig bezig zijn in de bachelor- en in de masterfase.