Eerstejaars studenten wo

Het gaat hier om eerstejaars die met een vwo-diploma op zak aan een voltijdstudie in het wetenschappelijk onderwijs zijn begonnen.

De VSNU publiceert tegelijkertijd ook over het studierendement in het wetenschappelijk onderwijs, maar hanteert een andere definitie dan het CBS, waardoor de cijfers iets verschillen. VSNU kijkt volgens afspraak met het ministerie van Onderwijs naar de totale groep die zich heeft heringeschreven na het eerste studiejaar. Het CBS maakt dat onderscheid niet en rekent met de groep die is ingeschreven sinds het eerste studiejaar. Bovendien kijkt het CBS naar het rendement na 5 jaar studie en VSNU na 4 jaar studie.