Weer krimp economie

De economie kromp in het vierde kwartaal van 2012 met 0,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Het is de tweede kwartaal-op-kwartaalkrimp op rij. In het derde kwartaal kromp de economie met 1,0 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het vierde kwartaal met 1,2 procent. De investeringen in vaste activa waren 5,1 procent lager. Huishoudens besteedden 2,5 procent minder aan goederen en diensten. Daarentegen was de overheidsconsumptie 0,3 procent hoger. Het exportvolume was 3,9 procent groter dan een jaar eerder. De invoer groeide met 4,4 procent.

De goederenproducenten produceerden 1,3 procent minder. De productie van de bouwnijverheid kromp meer dan 8 procent. De productie van de delfstoffenwinning was daarentegen ruim 3 procent hoger. De industriële productie lag nagenoeg op hetzelfde peil als een jaar eerder. De productie van de commerciële dienstverlening kwam 1,5 procent lager uit, terwijl de niet-commerciële dienstverleners 1,0 procent meer produceerden.

De cijfers in dit bericht sluiten aan bij de tweede raming van de economische groei in het vierde kwartaal van 2012. Ze zijn bijgesteld ten opzichte van de op 14 februari 2013 gepubliceerde eerste raming van de economische groei.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.