Opnieuw banenverlies

In het vierde kwartaal van 2012 waren er 89 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit is een afname van 1,1 procent. Ook in de eerste drie kwartalen was het aantal banen lager dan een jaar eerder. Het banenverlies is in de loop van het jaar groter geworden.

Met 21 duizend was de afname het grootst in de bouwnijverheid. In de zakelijke dienstverlening was het aantal banen 20 duizend lager dan een jaar eerder. Ook in het openbaar bestuur, de industrie, de financiële dienstverlening en het onderwijs liep het aantal banen flink terug. In de zorg kwamen er 4 duizend banen bij. Dit is de enige bedrijfstak met een toename van het aantal banen. 

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Nederland telde in totaal ruim 7,8 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) kwam uit op 5,8 miljoen. Dit is 1,3 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2011.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2012 daalde het aantal banen van werknemers in het vierde kwartaal met 17 duizend. Hierbij is rekening gehouden met seizoeneffecten.

De lonen per arbeidsjaar waren in het vierde kwartaal 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. De toename van de lonen is al meer dan twee jaar vrijwel onafgebroken lager dan de inflatie.

De cijfers in dit bericht sluiten aan bij de tweede raming van het aantal banen van werknemers in het vierde kwartaal. Ze zijn bijgesteld ten opzichte van de op 14 februari 2013 gepubliceerde eerste raming. Ook de cijfers over de eerste drie kwartalen van 2012 zijn bijgesteld.

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.