Export bijna 5 procent hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari bijna 5 procent groter dan een jaar eerder. De groei is even groot als in het vierde kwartaal van 2012. Het volume van de invoer nam in januari met ruim 4 procent toe, iets minder dan in de voorgaande drie maanden. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 36,1 miljard euro. Dat is ruim 5 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met ruim 5 procent tot 32,3 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,8 miljard euro. Dat is 0,2 miljard euro meer dan in januari 2012.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van voeding, dranken, grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. De handel met EU-landen groeide in waarde sterker dan de handel met niet-EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen lagen 0,1 procent hoger. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van januari 2012 verbeterd.

Volgens de Exportradar van maart 2013 zijn de omstandigheden voor de export weinig veranderd. In de voorgaande maand veranderden de omstandigheden ook al weinig.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 14 maart 2013. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.