Dunbevolkte gemeenten

Dit zijn gemeenten met een gemiddelde omgevingsadressendichtheid van minder dan duizend adressen per vierkante kilometer. In de CBS-classificatie van stedelijkheid (van een gebied) worden ze aangeduid als niet stedelijke en weinig stedelijke gemeenten.