Afstand tot basisschool

De afstand tussen een vestiging voor basisonderwijs en een woonadres is berekend over verharde wegen die door auto’s te gebruiken zijn. Dus niet over fiets- en voetpaden. Bij de berekening zijn overtochten via veerboten inbegrepen. Verbindingen via het buitenland zijn daarentegen niet meegenomen. Onder de directe woonomgeving wordt in dit artikel verstaan het gebied binnen 5 kilometer van een woonadres.