Economische krimp vierde kwartaal 0,4 procent

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2012 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de tweede raming van de economische groei door het CBS. Bij de eerste raming, die werd gepubliceerd op 14 februari, kwam de krimp uit op 0,2 procent.

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het vierde kwartaal met 1,2 procent. Volgens de eerste raming was dat 0,9 procent. Over heel 2012 kromp de economie met 1,0 procent. Bij de eerste raming kwam de krimp uit op 0,9 procent.

Overheid consumeert minder 

De consumptie door de overheid is op basis van nieuwe informatie neerwaarts bijgesteld. Vooral gemeenten hebben minder uitgegeven dan eerder werd gedacht. De consumptie door huishoudens en het handelssaldo bleken ook iets lager dan eerder geraamd. De investeringen bleven op hetzelfde niveau. De productie bij de delfstoffenwinning is op basis van nieuwe informatie naar beneden bijgesteld. 

Afname banen iets lager

De werkgelegenheid is volgens de tweede raming iets minder sterk gekrompen dan eerder gemeld. In het vierde kwartaal waren er 17 duizend werknemersbanen minder dan in het voorafgaande kwartaal. Volgens de eerste raming bedroeg de daling 18 duizend. Ten opzichte van een jaar eerder bedroeg de daling van het aantal banen niet 93 maar 89 duizend. Dit is een daling van 1,1 procent. Het gemiddelde loon per arbeidsjaar lag in het vierde kwartaal 1,0 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht.