Opnieuw sterke stijging werkloosheid

In februari 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 613 duizend werklozen. Dit zijn er 21 duizend meer dan in januari. Toen nam het aantal werklozen ook al met 21 duizend toe. De werkloosheid loopt al sinds medio 2011vrijwel onafgebroken op.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

In februari 2013 was 7,7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Een maand eerder was dat nog 7,5 procent. De werkloosheid steeg onder zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdscategorieën. Met 15,5 procent was de werkloosheid het hoogst onder jongeren (15-24 jaar).

Werkloze beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Werkloze beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.