Ondernemers industrie iets pessimistischer

Ondernemers in de industrie waren in maart 2013 iets pessimistischer dan in februari. Het producentenvertrouwen daalde van -3,6 naar -4,8. In de voorgaande maanden was de stemming onder ondernemers in de industrie nog iets verbeterd.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.

In maart waren de ondernemers veel pessimistischer over de verwachte productie dan in februari. Over hun orderpositie waren zij daarentegen iets minder negatief. Het oordeel over de voorraden verbeterde ook een beetje.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

De ondernemers waren in maart iets minder somber gestemd over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan een maand eerder. Het aantal ondernemers dat verwachtte in de komende drie maanden het personeelsbestand in te krimpen was nog wel groter dan het aantal dat dacht meer mensen in dienst te nemen. Ruim 20 procent verwachtte dat de personeelssterkte zal afnemen, terwijl 7 procent op een toename rekende. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden bedroeg daarmee -13. In februari was dat -15.

Verwachte personeelssterkte komende drie maanden

Verwachte personeelssterkte industrie

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.