Productie industrie fors lager

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2013 3 procent lager dan in januari 2012. In december 2012 produceerde de industrie nog bijna 1 procent meer dan een jaar eerder.

Dat de lichte groei omsloeg in een krimp, kwam grotendeels door de aardolie-, chemische, rubber- en kunstofindustrie. Deze branche produceerde in januari ruim 3 procent minder dan een jaar eerder, terwijl de productie in december nog bijna 6 procent hoger was dan in december 2012.

Ook in de meeste andere branches kromp de productie ten opzichte van een jaar eerder. In de hout- en bouwmaterialenindustrie, de elektrotechnische- en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de krimp het grootst. De productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie was daarentegen ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. In januari was de productie bijna 5 procent lager dan in december. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt doorgaans naar het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gekeken. In de periode december-januari was de productie 0,4 procent hoger dan in oktober-november.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

Meer cijfers over de industrie staan op de themapagina Industrie en energie en in de Industriemonitor.