Standaardisatie naar leeftijd en geslacht

Door te standaardiseren wordt rekening gehouden met het verschil in bevolkingsopbouw voor leeftijd en geslacht tussen de verschillende herkomstgroepen. Vanwege het geringe aantal allochtonen van 65 jaar en ouder is hier alleen een gestandaardiseerd totaal gegeven voor personen tot de leeftijd van 65 jaar. Dit is gedaan via de methode van directe standaardisatie met de leeftijds- en geslachtopbouw van de totale bevolking in het verslagjaar als standaard.