Vlinders

Het Landelijk meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).
In het meetnet worden alle in ons land voorkomende vlindersoorten wekelijks geteld op vaste routes verspreid over het land. Van 1 mei tot 1 oktober wordt wekelijks genoteerd welke soorten voorkomen en in welke aantallen. Daarnaast zijn er routes gericht op één soort (vooral zeldzame soorten) met alleen tellingen in de hoofdvliegtijd van de soort. Jaarlijks worden ruim 400 routes geteld.
Alle natuurstatistieken, waaronder het Meetnet Vlinders, worden gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
De trendindex van alle vlinders is de gemiddelde index van 51 soorten vlinders. De trendindex van de vlinders van de graslanden is gebaseerd op 13 soorten.