Gemiddeld beloningsverschil mannelijke en vrouwelijke werknemers

De voor dit onderzoek gebruikte gegevens zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking verrijkt met gegevens uit de Inkomensstatistiek, voornamelijk afkomstig van de Belastingdienst. Het inkomensverschil tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers is gebaseerd op het bruto jaarinkomen uit werk. De internationale vergelijking wordt gemaakt op basis van cijfers van Eurostat. Zij baseren het beloningsverschil op het bruto uurloon.