Norm EMU-tekort decentrale overheden

Het overheidstekort, ook wel EMU-tekort genoemd, van een lidstaat van de Europese Unie mag op basis van afspraken het Groei- en Stabiliteitspact niet groter zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In Nederland is deze 3-procentnorm vertaald naar normen voor decentrale overheden.