Aantal vacatures verder gedaald

Eind december 2012 stonden 101 duizend vacatures open. Dit zijn er 7 duizend minder dan eind september. De daling kwam door een kleinere vraag naar personeel van het bedrijfsleven. Bij particuliere bedrijven stonden eind december 94 duizend vacatures open. Het aantal vacatures bij de overheid bleef onveranderd op 7 duizend. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

Het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad, is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. De vacaturegraad is teruggelopen. Op elke duizend banen stonden er eind december 12 vacatures open, tegen 13 eind september.
 
De arbeidsmarkt was in het vierde kwartaal minder dynamisch dan een jaar eerder. Er ontstonden 145 duizend vacatures. Dit zijn er 22 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe vacatures is al negen jaar niet zo laag geweest. Verder werden er in het vierde kwartaal 156 duizend vacatures vervuld. Dit zijn er 25 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2011.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacature-indicator in februari nauwelijks veranderd

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator veranderde in februari maar weinig ten opzichte van januari. Er zijn al bijna twee jaar meer pessimisten onder de ondernemers dan optimisten.

Vacature-indicator

Vacature-indicator

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

Meer informatie over de vacature-indicator is opgenomen in de methodebeschrijving.