Overige biomassaverbranding

Het gaat hierbij om het verbranden van biomassa in installaties die ontworpen zijn voor specifieke soorten biomassa. Voorbeelden zijn afvalhout, kippenmest en plantaardige of dierlijke oliën en vetten.
Terug naar artikel