Elektriciteitsproductie uit windmolens

Om de invloed van toevallige weersomstandigheden op de cijfers te reduceren wordt in dit artikel de productie van de windmolens genormaliseerd volgens een procedure uit de nieuwe EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. De genormaliseerde productie in 2012 is daarbij berekend als de capaciteit in 2012 vermenigvuldigd met de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar. Ook de elektriciteit uit waterkracht is genormaliseerd.

De daadwerkelijk elektriciteitsproductie uit windenergie daalde van 5 100 mln kWh in 2011 naar 4 965 mln kWh in 2012, ondanks de uitbreiding van de capaciteit. Deze daling wordt veroorzaakt door de geringere hoeveelheid wind. De normalisatieprocedure corrigeert hiervoor en de procentuele stijging van de genormaliseerde productie is ongeveer gelijk aan de procentuele stijging van het vermogen.