Minder alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland

In 2011 kwamen 500 alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland, 200 minder dan het jaar ervoor. Ruim de helft was afkomstig uit Afghanistan.

Piek rond de eeuwwisseling

In 2011 is het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) dat naar Nederland kwam afgenomen tot 500. In 2010 waren het er nog 700. Rond de eeuwwisseling lag het aantal nog aanzienlijk hoger, met een piek van 6,7 duizend kinderen in 2000. Daarna is het aantal snel afgenomen en varieert het sinds 2004 jaarlijks tussen de vierhonderd en duizend. Het aandeel alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het totale aantal asielzoekers is ook gedaald. In de eerste jaren van deze eeuw was ruwweg een op de zes asielzoekers een alleenkomend kind, de laatste jaren is dat ongeveer een op de twintig.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen en asielzoekers

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen en asielzoekers

Ruim de helft komt uit Afghanistan

Ruim de helft van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen kwam in 2011 uit Afghanistan. Vanaf 2009 zijn Afghanen de grootste groep, in 2008 waren dat Somaliërs. Rond de eeuwwisseling kwamen alleenstaande minderjarige vreemdelingen vooral uit Angola, Guinee, Siërra Leone en China.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, nationaliteit

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, nationaliteit

Vooral jongens

Er komen meer jongens dan meisjes als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland. Van de Afghaanse alleenstaande minderjarige vreemdelingen was negen op de tien een jongen. Bij de andere nationaliteiten ligt dat aandeel iets lager. Bij de meerderjarige asielzoekers zijn mannen met 60 procent veel minder oververtegenwoordigd.
Bijna 60 procent van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen die in 2011 naar Nederland kwamen, was 16 of 17 jaar.

Asielzoekers en amv’s, geslacht en nationaliteit, 2011

Asielzoekers en amv’s, geslacht en nationaliteit

Arno Sprangers en John de Winter

Bron: Amv’s en asielzoekers (maatwerktabel)