Weer krimp economie

De economie kromp in het vierde kwartaal van 2012 met 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Het is de tweede kwartaal-op-kwartaalkrimp op rij. In het derde kwartaal kromp de economie met 1,0 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het vierde kwartaal met 0,9 procent. De investeringen in vaste activa waren 5,2 procent lager. Huishoudens besteedden 2,3 procent minder aan goederen en diensten. Daarentegen was de overheidsconsumptie  1,1 procent hoger. Het exportvolume was 3,2 procent groter dan een jaar eerder. De invoer groeide eveneens met 3,2 procent.

De goederenproducenten produceerden 1,0 procent minder dan een jaar eerder. Terwijl de delfstoffenwinning aanzienlijk meer produceerde, kromp de productie van de bouwnijverheid sterk. De productie van de industrie lag op hetzelfde peil als in het vierde kwartaal van 2011. De productie van de commerciële dienstverlening was 1,2 procent lager. Niet-commerciële dienstverleners produceerden daarentegen 0,9 procent meer.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.