Export ruim 4 procent hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in november ruim 4 procent groter dan een jaar eerder. In oktober was dit ruim 5 procent. Het volume van de invoer nam in november met bijna 5 procent toe, evenveel als in oktober. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 37,9 miljard euro. Dat is bijna 6 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 7 procent tot 34,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 3,9 miljard euro. Dat is 0,2 miljard euro minder dan in november 2011.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van chemische producten nam fors toe.

De export naar EU-landen groeide ongeveer even sterk als de export naar niet-EU-landen. In de voorgaande drie maanden deed de export naar niet-EU-landen het aanmerkelijk beter dan naar EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 2,4 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van november 2011 verslechterd.

In de Exportradar van januari verbeterden de meeste indicatoren. Alleen de reële wisselkoers liet een flinke verslechtering zien.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 januari 2013. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.