Detailhandel zet minder om

In november 2012 was de omzet van de detailhandel bijna 2 procent lager dan een jaar eerder. De verkochte artikelen waren bijna 3 procent duurder. Het omzetvolume was 4 procent kleiner dan een jaar eerder.

De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen was in november 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. Winkels in de non-foodsector boekten daarentegen bijna 6 procent minder omzet. Ruim 80 procent van de detailhandelsomzet wordt behaald uit verkopen in winkels. Daarnaast behoren onder meer tankstations, postorderbedrijven en internetwinkels tot de detailhandel. De omzet van de postorderbedrijven en internetwinkels was in november bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van de tankstations was ruim 3 procent lager.

De omzet in de detailhandel wordt beïnvloed door de samenstelling van de koopdagen. Deze was in november 2012 gunstiger dan in november 2011. Het positieve effect hiervan op de totale omzet wordt geraamd op ongeveer 2 procent.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 15 januari 2013 gepubliceerde bericht over de detailhandel. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.