Ander water

‘Ander water’ is water van een andere kwaliteit dan leidingwater, zoals ongefilterd en gedeeltelijk gefilterd water, of gedestilleerd en gedemineraliseerd water. Dit water, ook wel industriewater of halffabricaat genoemd, wordt geproduceerd door waterbedrijven en geleverd aan bedrijven, vooral in de chemische industrie. De hoeveelheid ander water bedraagt 6 à 7 procent van het totale gebruik van leidingwater. De levering van ander water door de waterbedrijven maakt geen deel uit van het geleverde leidingwater.
Terug naar artikel