Minder voorraad gereed product in industrie

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in november 2012 ruim 1 procent kleiner dan in november 2011. Ook in de drie voorgaande maanden waren de voorraden lager dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden in januari iets verbeterd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Het oordeel van de ondernemers over de voorraden is in januari 2013 wat verbeterd. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vindt is echter al bijna twee jaar groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Oordeel voorraad gereed product industrie

Oordeel voorraad gereed product industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.