Werkloosheid stijgt verder

In december 2012 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 571 duizend werklozen. Dit zijn er 19 duizend meer dan in november. De werkloosheid loopt al anderhalf jaar vrijwel onafgebroken op. In de laatste maanden van 2012 nam het aantal werklozen het meest toe in de leeftijdscategorie 45-64 jaar.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

In december 2012 was 7,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Dat was in juni 2011 5,0 procent. Het werkloosheidspercentage onder vrouwen is doorgaans wat hoger dan onder mannen. In december was 7,4 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking werkloos, tegen 7,0 procent van de mannen.

Werkloze beroeps bevolking, seizoengecorrigeerd

Werkloze beroeps bevolking, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.