Convenant ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg

De overheid heeft met de sectoren van ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg afspraken gemaakt om te komen tot een structurele kostenbeheersing. Een jaarlijkse volumegroei van maximaal 2,5 procent is onderdeel van deze akkoorden. Beide convenanten gaan in 2012 in.