Stijging zorguitgaven vooral door toename volume

In 2011 zorgde vooral een toename van het zorgvolume voor een stijging van de zorguitgaven. De volumegroei lag in 2011 hoger dan in 2010.

Volume harder gegroeid dan in 2010

In 2011 bedroegen de uitgaven aan zorg bijna 90 miljard euro. Dat is, aangepast voor een eenmalige compensatie van het Rijk, 3,5 procent meer dan in 2010. De invloed van de prijsontwikkeling in de zorg was zeer gering. De groei van het zorgvolume, de zorguitgaven gecorrigeerd voor prijsveranderingen, kwam namelijk uit op 3,7 procent in 2011.
Deze groei in 2011 is groter dan in 2010. Toen nam het zorgvolume met bijna 3 procent toe. In 2008 en 2009 steeg het echter nog met ongeveer 5 procent.

Ontwikkeling zorgvolume in totale zorg, ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg

Ontwikkeling zorgvolume in totale zorg, ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg

Bijna 5 procent volumegroei in ziekenhuiszorg

In de ziekenhuiszorg inclusief medisch-specialistenpraktijken groeide het zorgvolume met bijna 5 procent in 2011, ongeveer evenveel als in 2010. Hier speelt de voortdurende toename van klinische opnamen, dag- en deeltijdbehandelingen en eerste polikliniekbezoeken een rol.
Ook in de geestelijke gezondheidszorg steeg het volume fors, in beide jaren met 4,6 procent.
Volgens een convenant dat de overheid met beide sectoren is overeen gekomen, zou met ingang van 2012 de jaarlijkse volumegroei maximaal 2,5 procent mogen bedragen.

Volumegroei in ouderen- en gehandicaptenzorg hoger

De volumegroei in de ouderenzorg kwam in 2011 op 3,8 procent uit. Dat is meer dan in 2010, toen dit met 1,1 procent was gestegen. Ook in de gehandicaptenzorg groeide het volume in 2011 meer dan in 2010 (respectievelijk 3,5 en 1,6 procent). 

Ontwikkeling zorgvolume in overige zorgsectoren

Ontwikkeling zorgvolume in overige zorgsectoren

Ruim 6 procent volumegroei geneesmiddelen via openbare apotheken

Bij de verstrekking van geneesmiddelen via openbare apotheken en drogisten nam het volume in 2011 met ruim 6 procent toe. Hiermee blijft de volumegroei op het hoge gemiddelde niveau van de vier jaren daarvoor. Dit komt door de vergrijzing, maar ook doordat steeds meer zorg buiten de muren van de instelling plaatsvindt. Daarnaast neemt het gebruik van dure geneesmiddelen toe.

Hier staat tegenover dat de gemiddelde prijs van geneesmiddelen al jaren daalt. De groei van de uitgaven aan geneesmiddelen ligt daardoor al jaren op een relatief laag niveau van rond de 2 procent.

Jan Smit

Bron: StatLine, Zorgrekeningen; uitgaven (in lopende en constante prijzen) en financiering