Omzet detailhandel vrijwel gelijk

De omzet van de detailhandel was in oktober 2012 bijna even hoog als in oktober 2011. De verkochte artikelen waren bijna 3 procent duurder. Het omzetvolume was bijna 3 procent kleiner dan een jaar eerder.

Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden bijna 3 procent meer omzet dan een jaar eerder. Winkels in de non-foodsector realiseerden daarentegen 3 procent minder omzet. Postorderbedrijven en internetwinkels hadden een omzettoename van ruim 19 procent. De omzet van de tankstations was vrijwel gelijk aan die in oktober 2011.

De omzet in de detailhandel wordt beïnvloed door de samenstelling van de koopdagen. Deze was in oktober 2012 wat gunstiger dan een jaar eerder. Het positieve effect hiervan op de omzet wordt geraamd op ruim een half procent.

Gecorrigeerd voor de samenstelling van de koopdagen was het omzetvolume van de detailhandel in oktober circa 3,5 procent kleiner dan een jaar eerder. In september was het volume ongeveer 1 procent groter. Dat was de eerste toename in 2012. Op 1 oktober 2012 werd het btw-tarief van 19 procent verhoogd naar 21 procent. Mogelijk anticipeerden consumenten hierop door grotere aankopen nog in september te doen.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 13 december 2012 gepubliceerde bericht over de detailhandel. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.