Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang gaat uit van financiering van formele kinderopvang door ouders, werkgevers en de overheid. Uitgangspunt van de wet is dat de werkgevers van beide partners samen een derde deel van de kosten vergoeden. Vanaf 1 januari 2007 betalen werkgevers verplicht mee aan de kosten van kinderopvang. Deze bijdrage is onafhankelijk van het inkomen. Daarnaast kunnen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid ontvangen. Zowel de werkgeversbijdrage als de overheidsbijdrage worden door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Voorwaarde hierbij is dat zowel de aanvrager als de eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding volgen of aan een inburgerings-of re-integratietraject meedoen. Ouders die een inburgerings-of re-integratietraject volgen ontvangen het ontbrekende werkgeversdeel van de gemeente of het UWV.

De gegevens over de uitgekeerde toeslagen kinderopvang zijn afkomstig van de Belastingdienst en zijn bijgewerkt tot en met april 2012. Voor de verslagjaren 2007 en 2008 waren op dat moment bijna alle toeslagen definitief vastgesteld. Voor de jaren 2009 en 2010 was dat voor 83 respectievelijk 55 procent van de toeslagen het geval. De gegevens over 2011 zijn uitsluitend gebaseerd op voorlopig toegekende toeslagen.

De uitgekeerde toeslag heeft betrekking op het gebruik van kinderopvang in het verslagjaar en is vanaf 2007 inclusief de verplichte werkgeversbijdrage. De hoogte van de toeslag die ouders ontvangen hangt af van de opvangkosten en het inkomen in dat jaar. De Belastingdienst kan de toeslag in latere jaren nog bijstellen bijvoorbeeld vanwege de definitieve vaststelling van het inkomen. Hiervoor is gecorrigeerd.