Geselecteerde Europese landen

Voor dit artikel is Nederland vergeleken met de landen om ons heen plus Denemarken en Zweden, omdat deze qua indeling het meest op Nederland lijken.