Europese gemeenten

Niet alle Europese landen kennen ‘gemeenten’ zoals Nederland die heeft. Wel kennen alle landen zogenoemde local administrative units (LAU), ofwel lokale administratieve eenheden. De Nederlandse gemeenten komen overeen met LAU-niveau 2.