Met/zonder partner

Indien in dit artikel wordt gesproken over personen zonder partner betekent dit dat er geen partner in hetzelfde huishouden woonachtig is. Er kan echter wel degelijk sprake zijn van een partner. Bij personen met partner gaat het altijd om een partner die tot hetzelfde huishouden behoort.