Kerkelijke gezindte

In het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS wordt gevraagd tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering men zichzelf rekent. De antwoordmogelijkheden zijn:
• geen kerkelijke gezindte
• rooms-katholiek
• Nederlands hervormd
• Gereformeerd
• Protestantse Kerk in Nederland
• Islam
• anders.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Omdat de meeste leden van de oorspronkelijke protestantse gezindten zich niet met de PKN identificeren, zijn naast de PKN ook de Nederland hervormden en gereformeerden als aparte categorieën gehandhaafd.