Economie krimpt fors

De economie kromp in het derde kwartaal met 0,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In de eerste twee kwartalen van 2012 was er nog een kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,1 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het derde kwartaal met 1,5 procent. De investeringen in vaste activa waren 5,7 procent lager dan in het derde kwartaal van 2011. Het bedrijfsleven investeerde 8,1 procent minder. De investeringen door de overheid groeiden daarentegen met 3,4 procent. Huishoudens besteedden 1,4 procent minder aan goederen en diensten. Hun bestedingen waren al voor het zesde achtereenvolgende kwartaal lager dan een jaar eerder. De consumptie door de overheid nam iets toe (0,7 procent). Er werden ook iets meer goederen en diensten uitgevoerd. Het uitvoervolume was 2,1 procent groter dan in het derde kwartaal van 2011. De invoergroei bedroeg 2,6 procent.

In bijna alle bedrijfstakken was er sprake van een krimp. In de bouwnijverheid en de delfstoffenwinning was de afname met ruim 7 procent het grootst.

De cijfers in dit bericht sluiten aan bij de tweede raming van de economische groei in het derde kwartaal van 2012. Ze zijn bijgesteld ten opzichte van de op 15 november 2012 gepubliceerde eerste raming van de economische groei.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.