De Nederlandse samenleving 2012: Weerslag van crisis op de maatschappij

  • 2012: wederom een zwaar economisch jaar
  • Minder geboorten, huwelijken en verhuizingen
  • Geen toename onveiligheid, tevredenheid sociale contacten hoog

Deze en andere wetenswaardigheden zijn te vinden in de publicatie De Nederlandse Samenleving 2012. Het CBS schetst in deze publicatie een actueel beeld van welvaart en welzijn in Nederland, met oog voor verschillen tussen bevolkingsgroepen en regio’s. Door de combinatie van economische en sociaal-demografische ontwikkelingen vormt de publicatie een actueel en integraal beeld van de Nederlandse samenleving.

Economisch zware tijden

2012 was, economisch gezien, een zwaar jaar. Het consumentenvertrouwen daalde tot een historisch dieptepunt, bedrijven investeerden minder en de woningmarkt bleef in mineur.  De economische ontwikkelingen werkten door op de arbeidsmarkt. Voor het eerst sinds 1996 zijn meer dan een half miljoen mensen werkloos, waarbij zowel jongeren als ouderen worden geraakt. De koopkracht daalde voor het derde jaar op rij.

Minder geboorten, huwelijken en verhuizingen

De recente jaren van economische tegenwind lijken tot op zekere hoogte ook gevolgen te krijgen in de persoonlijke levenssfeer. In 2012 zal het aantal geboren kinderen afnemen tot 176 duizend, 8 duizend minder dan in 2010 en het laagste aantal sinds medio jaren tachtig. Ook het aantal gesloten huwelijken en partnerschappen neemt af, evenals het aantal verhuizingen, waarbij vooral paren met kinderen minder verhuizen. In 2012 zullen bijna 100 duizend minder paren met kinderen verhuizen dan in 2008.

Geen toename onveiligheid, tevredenheid sociale contacten hoog

Waar de economische indicatoren neergaande lijnen vertonen, laten veel welzijns-indicatoren een stabiel beeld zien. Gevoelens van onveiligheid en slachtofferschap nemen niet toe en het aantal geregistreerde misdrijven daalt. Het aantal minderjarige mannelijke verdachten is sinds 2005 bijna gehalveerd. Ten slotte hebben de meeste Nederlanders een sociaal netwerk, waarin ze nog altijd zeer tevreden zijn over hun contacten met vrienden, kennissen en buren.

De PDF bevat het volledige persbericht