Bedrijfsinvesteringen lager

In oktober was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa ruim 4 procent kleiner dan in oktober 2011. In september waren de bedrijfsinvesteringen 10 procent lager dan een jaar eerder.

Dat de krimp van de investeringen in oktober veel kleiner was dan in september komt grotendeels door verschillen in het werkdagpatroon. Oktober 2012 telde twee werkdagen meer dan oktober 2011. September had dit jaar juist twee werkdagen minder dan in 2011.

De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke factoren daar vooral aan hebben bijgedragen. Volgens de Investeringsradar van december zijn de omstandigheden voor de investeringen verbeterd.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.