Aantal vacatures weinig veranderd

Eind september 2012 stonden 108 duizend vacatures open. Dit zijn er iets minder dan eind juni. Het aantal vacatures in de zorg daalde met 2 duizend en kwam uit op 15 duizend. In de andere sectoren verschilde het aantal vacatures eind september weinig van dat van eind juni. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

Het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad, is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. De vacaturegraad is teruggelopen. Op elke duizend banen stonden er eind september 13 vacatures open. In de voorgaande drie kwartalen waren er 15 vacatures per duizend banen.

De dynamiek op de arbeidsmarkt was in het derde kwartaal minder groot dan een jaar eerder. Er ontstonden 164 duizend vacatures, 29 duizend minder dan in het derde kwartaal van 2011. Ook het aantal vervulde vacatures was beduidend lager.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacature-indicator in november verder verslechterd

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator verslechterde in november ten opzichte van de voorgaande maand. Er zijn meer pessimisten onder de ondernemers dan optimisten. Het verschil tussen beide groepen is de afgelopen maanden steeds groter geworden.

Vacature-indicator

vacature-indicator

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.