Inflatie iets omlaag

De inflatie bedroeg in november 2,8 procent. In oktober was de inflatie 2,9 procent. Dat was de hoogste inflatie in vier jaar tijd. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De ontwikkeling van benzineprijzen en telefoontarieven had een drukkend effect op de inflatie. Daarentegen had de prijsontwikkeling van kleding en tabak een licht opwaarts effect. Per saldo was de inflatie in november iets lager dan in oktober.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De inflatie volgens de HICP kwam in Nederland in november uit op 3,2 procent, tegen 3,3 procent een maand eerder. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,2 procent. Dit is 0,3 procentpunt lager dan in oktober. Het grote verschil tussen de inflatie in Nederland en het gemiddelde van de eurozone hangt onder meer samen met de verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent die in Nederland op 1 oktober 2012 werd doorgevoerd.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.