Helft werknemers heeft weinig vertrouwen in eigen pensioenfonds

Van de werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, heeft 55 procent niet zo veel of zelfs helemaal geen vertrouwen in hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dit betreft vooral laagopgeleide werknemers en werknemers tussen de 35 en 45 jaar. Werknemers met weinig vertrouwen in hun pensioenaanbieder, zijn relatief vaak bezorgd dat hun inkomen op latere leeftijd niet genoeg zal zijn.

Een op de tien heeft helemaal geen vertrouwen in pensioenfonds

Begin 2012 meldde 46 procent van de werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, niet zo veel vertrouwen te hebben in het eigen pensioenfonds, 9 procent had zelfs helemaal geen vertrouwen hierin. Slechts 3 procent zegt heel veel vertrouwen te hebben in hun pensioenaanbieder. Ongeveer 8 procent weet het niet.

Vertrouwen in eigen pensioenfonds of pensioenverzekeraar bij werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, 2012

Vertrouwen in eigen pensioenfonds of pensioenverzekeraar bij werknemers die via hun werkgever pensioen opbouwen, 2012

Weinig vertrouwen onder laagopgeleide en 35- tot 45-jarige werknemers

Laagopgeleide werknemers geven vaker dan hoogopgeleide werknemers aan niet veel vertrouwen te hebben in hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar: 60 tegenover 51 procent. Ook werknemers tussen de 35 en 45 jaar zeggen dikwijls weinig vertrouwen te hebben in hun pensioenaanbieder in vergelijking met werknemers in andere leeftijdsgroepen. Een betrekkelijk groot deel van de jongste werknemers – 17 procent – heeft hierover geen mening.

Vertrouwen in eigen pensioenfonds of pensioenverzekeraar naar leeftijd en opleidingsniveau, 2012

Vertrouwen in eigen pensioenfonds of pensioenverzekeraar naar leeftijd en opleidingsniveau, 2012

Weinig vertrouwen gaat samen met zorgen over inkomen op latere leeftijd

Het vertrouwen in het eigen pensioenfonds hangt samen met zorgen over het inkomen op latere leeftijd. Bijna 20 procent van de werknemers die geen vertrouwen hebben in hun pensioenfonds of -verzekeraar, geeft aan zeer bezorgd te zijn dat hun inkomen op latere leeftijd niet genoeg zal zijn. Bij de werknemers die hun pensioenaanbieder wel vertrouwen, is dit 4 procent. Van hen maakt 30 procent zich helemaal geen zorgen over de ouwe dag, tegen 13 procent van de werknemers die hun pensioenaanbieder niet vertrouwt. Deze resultaten veranderen nauwelijks wanneer rekening gehouden wordt met verschillen in leeftijd, opleiding en inkomen tussen de werknemers die geen en wel vertrouwen hebben.

Bezorgdheid dat inkomen op latere leeftijd niet genoeg zal zijn naar vertrouwen in eigen pensioenfonds of pensioenverzekeraar, 2012

Bezorgdheid dat inkomen op latere leeftijd niet genoeg zal zijn naar vertrouwen in eigen pensioenfonds of pensioenverzekeraar, 2012

Rianne Kloosterman en Karolijne van der Houwen

Bron: Vertrouwen in pensioenfondsen, 2012 (maatwerktabel)

Downloads