Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 10 t/m 14 december 2012 (week 50).
Publicatie om 09.30 uur.

  Verslagperiode  
Maandag 10 december   
Faillissementen   november 2012  
Arbeidsrelaties    3e kw. 2012  
Speciale scholen    2011-2012  
 
Dinsdag 11 december   
Emancipatie1)     
Emancipatiemonitor 2012 2)     
 
Woensdag 12 december   
Internationale handel   oktober 2012  
Sociale media bij bedrijven    2012  
Sterfte kinderen aan kanker    2002-2011  
 
Donderdag 13 december   
Bevolkingsprognose   2012-2060  
Omzet detailhandel 3)   oktober 2012  
Voortijdig schoolverlaten 4)     
 
Vrijdag 14 december   
Vervoer tijdens spits    2011  

1)  Gezamenlijk persbericht van het CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Publicatietijdstip 00.01 uur.   
2)  Gezamenlijke publicatie van het CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Publicatietijdstip 00.01 uur.   
3)  Inclusief flash.   
4)  Persbericht bij proefschrift �Early school-leaving in the Netherlands�. Mevr. T. traag   

Publicatieplanning

Planning van andere berichten en publicaties.