Inkomen en levensverwachting

Voor het inkomen van een persoon is uitgegaan van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen. De personen met deze (jaar-)inkomens zijn op basis van de kwintielgrenzen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) ingedeeld in vijf inkomensgroepen. Voor de levensverwachting naar inkomen zijn inkomensgegevens over 2010 uit het SSB gekoppeld aan sterftegegevens over 2011.
Voor de gezonde levensverwachting naar inkomen is gebruik gemaakt van de bestanden van de gezondheidsenquête 2008, 2009, 2010 en 2011. Aan iedere respondent van deze onderzoeksjaren van de gezondheidsenquête is het inkomen van het betreffende jaar gekoppeld. Omdat inkomensgegevens over 2011 ten tijde van dit onderzoek nog niet beschikbaar waren, is aan de gezondheidsenquête-respondenten van 2011 het inkomen van 2010 gekoppeld.