Groei uitvoer onveranderd laag

Het volume van de uitvoer van goederen was in september bijna 3 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee is de groei van de uitvoer al drie maanden op rij laag. Het volume van de invoer nam in september met ruim 2 procent toe. Deze groei is iets lager dan die in de voorgaande drie maanden. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 35,3 miljard euro. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Met 31,2 miljard euro bleef ook de invoerwaarde vrijwel gelijk. Het handelsoverschot bedroeg  4,1 miljard euro. Dat is 0,1 miljard euro meer dan in september 2011. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. September had in 2012 twee werkdagen minder dan in 2011.

Zowel de invoer- als de uitvoerwaarde van grondstoffen en minerale brandstoffen nam fors toe. Een hogere olieprijs speelde hierbij een belangrijke rol.

De waarde van de export naar niet-EU-landen nam toe, terwijl de export naar EU-landen juist afnam. De invoer laat het tegenovergestelde beeld zien.

De uitvoerprijzen waren 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 3,1 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van september 2011 iets verslechterd.

Volgens de Exportradar van november 2012 zijn de omstandigheden voor de export verslechterd. In oktober verslechterden de omstandigheden ook al.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 12 november 2012. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.