Afzetprijzen industrie ruim 4 procent hoger

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 2012 ruim 4 procent hoger dan in oktober 2011. Ook in augustus en september lag de prijsstijging in deze orde van grootte.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Producten van de aardolieverwerkende industrie waren in oktober ruim 12 procent duurder dan een jaar eerder. Ook fabrikanten van voedingsmiddelen, dranken en tabak rekenden fors meer voor hun producten (7 procent). De afzetprijzen van de chemische industrie waren ruim 3 procent hoger. Daartegenover stond een prijsdaling van de producten van de basismetaalindustrie. Deze waren ruim 5 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Index afzetprijzen industrie

Index afzetprijzen industrie

Ten opzichte van september daalden de afzetprijzen van de industrie in oktober met 0,5 procent. In de drie voorgaande maanden stegen de prijzen nog ten opzichte van de voorafgaande maand. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de aardolieprijzen.

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.