Werkloosheid loopt verder op

In oktober waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 536 duizend werklozen. Dit zijn er 17 duizend meer dan in september. Van de Nederlandse beroepsbevolking was in oktober 6,8 procent werkloos. Het percentage werkloze mannen kwam in oktober uit op 6,6 procent, het percentage werkloze vrouwen bedroeg 6,9 procent.

Het aantal werklozen nam vooral toe bij 45-plussers. Zie voor meer informatie over deze categorie werklozen het artikel: Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.