Omzet detailhandel blijft gelijk

De detailhandel behaalde in september 2012 bijna evenveel omzet als in september 2011. De door de detailhandel verkochte artikelen waren ongeveer 2 procent duurder. Het omzetvolume was dan ook bijna 2 procent kleiner dan een jaar eerder.

De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen lag vrijwel op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Ook winkels in de non-foodsector realiseerden in september ongeveer evenveel omzet als een jaar eerder. Binnen de non-foodbranche loopt de omzetontwikkeling sterk uiteen. Woninginrichters en winkels in huishoudelijke artikelen leden flinke omzetverliezen. Winkels in consumentenelektronica, kledingzaken en textielsupermarkten boekten daarentegen fors meer omzet.

Postorderbedrijven en internetwinkels hadden een omzettoename van ruim 5 procent. Tankstations behaalden iets minder omzet dan in september 2011.

De omzet in de detailhandel wordt beïnvloed door de samenstelling van de koopdagen. Met een donderdag en een vrijdag minder en een zaterdag en zondag meer was de samenstelling van de koopdagen in september 2012 ongunstiger dan in september 2011. Het effect hiervan op de omzet wordt geraamd op bijna 3 procent. Na correctie voor het verschil in koopdagen was het volume van de omzet in september ongeveer 1 procent groter dan een jaar eerder. Dit is de eerste toename van het volume in 2012.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.