Stemming ondernemers industrie verder verslechterd

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in oktober verder verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -7,7, tegen -6,7 een maand eerder.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De ondernemers waren vooral somberder over de toekomstige productie en hun orderpositie. Het oordeel over de voorraden veranderde maar weinig.

Verder waren de ondernemers in oktober pessimistischer over de ontwikkeling van de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in september. In oktober verwachtte 7 procent een stijging van de personeelssterkte in de komende maanden, terwijl 19 procent op een daling rekende.

In oktober werd 78 procent van de productiecapaciteit in de industrie benut. Dit was bijna 1 procentpunt minder dan in juli. Iets meer dan de helft van de ondernemers ondervindt belemmeringen bij de productie. Hierbij worden onvoldoende vraag en financiële beperkingen het meest genoemd.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.