Huwelijken van allochtonen

Het gaat hierbij om huwelijken van personen van allochtone herkomst die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven. Deze allochtonen kunnen trouwen met iemand van allochtone of autochtone herkomst. Er is dus ten minste één allochtoon betrokken bij deze huwelijken.

Terug naar artikel