Werkloosheid loopt verder op

In september waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 519 duizend werklozen. Dit zijn er 5 duizend meer dan in augustus. Van de Nederlandse beroepsbevolking was in september 6,6 procent werkloos. Zo hoog is het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheidspercentage sinds de zomer van 2005 niet geweest.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Het aantal werklozen nam vooral toe bij 45-plussers. Het percentage werkloze mannen bleef 6,5 procent, het percentage werkloze vrouwen liep op naar 6,7 procent.

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.
Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.