Bedrijfsinvesteringen vrijwel even hoog als een jaar eerder

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in augustus vrijwel even groot als in augustus 2011. In juli was er nog sprake van een groei van bijna 1 procent. De investeringen in bouwwerken krompen in augustus, maar minder hard dan voorgaande maand. De overige investeringen groeiden juist, maar ook minder hard dan in juli.

De cijfers over de bedrijfsinvesteringen zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. Augustus telde in 2012 evenveel werkdagen als in 2011. Juli telde in 2012 een werkdag meer dan een jaar eerder.

In de Investeringsradar van oktober 2012 houden verbeteringen en verslechteringen elkaar in evenwicht.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.